آیا پرسش‌های بیشتری دارید؟ اصلا مشکلی نیست.

اینجا در وبسایت زندگی خداوند تمام تلاش ما بر این است که شما کاملا متوجه شوید خداوند کیست و نقشه او برای زندگی شما چیست. فرم زیر را پر کنید و ما در امنیت و اطمینان کامل به هر پرسشی که داشته باشید پاسخ خواهیم داد.

Global Media Outreach is the ministry behind GodLife.com. By submitting this form, you agree to our Privacy Policy.

سازمان خدمات مسیحی «بشارت رسانه‌ای جهانی Global Media Outreach»  گرداننده وبسایت GodLife.com یا زندگی خداوند است. با فرستادن این فرم، شما موافقت خود با خط مشی ما در زمینه حریم خصوصی را تایید می کنید.