خداوند را بشناس

خداوند عاشقانه تو را دوست دارد و می‌خواهد که تو او را بشناسی.

آیا دوست داری بدانی که خداوند توسط کلام خود چه چیزهایی را دوست دارد به شما بگوید؟ پس لطفا این نامه پدر آسمانی را که برای تو نوشته شده است بخوان.

فرزند عزیز من

تو مرا نمی‌شناسی اما من همه چیز را درباره‌ی تو می‌دانم. مزامیر ۱۳۹: ۱

من از همه‌ی راه‌ها و روش‌های تو با خبر هستم. مزامیر ۱۳۹: ۳

چون تو شبیه من آفریده شده‌ای. پیدایش ۱: ۲۷

زندگی، حركت و هستی تو از آن من است. اعمال رسولان ۱۷: ۲۸

چرا كه تو از نسل من هستی. اعمال رسولان ۱۷: ۲۸

وقتی نقشه‌ی آفرینش را می‌كشیدم تو را انتخاب کردم. افسسیان ۱: ۱۱-۱۲

تولد و وجود تو بر حسب تصادف نبوده است. مزامیر ۱۳۹: ۱۵

تو در نهایت زیبایی آفریده شده‌ای. مزامیر ۱۴:۱۳۹

و پس از تولد، تو را بزرگ كردم. مزامیر ۷۱: ۶

آنانی كه مرا نمی‌شناسند مرا به اشتباه معرفی کرده‌اند. یوحنا ۸: ۴۱-۴۴

من از هیچ کس دور نیستم. من جهان را با خود آشتی دادم و کمال محبت هستم.  اعمال رسولان ۲۷:۱۷، دوم قرنتیان ۱۹:۵، اول یوحنا ۱۶:۴

و آرزوی من این است كه تو از محبّتم بر خوردار شوی. ۱یوحنا ۳:۱

چونكه تو فرزند من هستی و من پدر تو. ۱یوحنا ۳: ۱

من پدری كامل هستم. متی ۵: ۴۸

فکرهایی که برای آینده شما دارم همیشه سرشار از امید است. ارمیا ۱۱:۲۹

چون من تو را با محبت ابدی دوست دارم. ارمیا ۳۱: ۳

هیچ‌گاه تغییری در نیکویی و محبت من نیست. من منشاء و بخشنده تمامی خوبی‌هایی هستم که تاکنون تجربه کرده‌ای. یعقوب ۱۷:۱

می خواهم که گنجینه و قوم خاص من باشید. خروج ۵:۱۹

و می‌خواهم به تو چیزهای بزرگ و شگفت انگیزی نشان بدهم. ارمیا ۳۳: ۳

اگر مرا با تمامی دل بجویی آنگاه مرا پیدا خواهی كرد. تثنیه ۴: ۲۹

در من خوش باش و من آرزوی دلت را به تو خواهم داد. مزامیر ۳۷: ۴

وقتی كه دل شكسته هستی من به تو آرامش می‌دهم. مزامیر ۳۴: ۱۸

می خواهم هر اشکی را از چشمان شما پاک کنم. مکاشفه ۲۱: ۳ و ۴

من  پدر تو هستم و عاشقانه تو را دوست دارم. به همان اندازه  که فرزندم عیسی مسیح را دوست دارم.  یوحنا ۱۷: ۲۳

چرا كه محبت من نسبت به تو در عیسی مسیح آشكار شد. یوحنا ۱۷: ۲۶

عیسی مسیح جلوه‌ای از وجود من است. عبرانیان ۱: ۳

او به این جهان آمد تا به تو نشان بدهد که من با تو هستم نه بر ضد تو. رومیان ۸: ۳۱

و به تو بگوید كه من گناهانت را به حساب نمی‌آورم. ۲قرنتیان ۵: ۱۸-۱۹

عیسی مسیح مرد تا من و تو با هم آشتی کنیم. ۲قرنتیان ۵: ۱۸-۱۹

مرگ او نشان دهنده محبت عمیق من نسبت به تو است. ۱یوحنا ۴: ۱۰

همه‌ی آن چیزی را كه دوست داشتم فدا كردم تا محبت تو را به دست بیاورم. رومیان ۸: ۳۱-۳۲

اگر تو عیسی مسیح را بپذیری، مرا پذیرفته‌ای. ۱یوحنا ۲: ۲۳

و هیچ چیز تو را هرگز از من جدا نخواهد کرد. رومیان ۸: ۳۸-۳۹

به خانه بازگرد و من برای تو بزرگترین جشن آسمانی را بر پا خواهم كرد. لوقا ۱۵: ۷

و همیشه پدر تو بوده و خواهم بود. افسسیان ۳: ۱۴-۱۵

سوالم از تو این است: آیا مایلی فرزند من شوی؟ یوحنا ۱: ۱۲-۱۳

من منتظر تو هستم. لوقا ۱۵: ۱۱-۳۲

با احترام، پدرت

خداوند آسمان‌ها و زمین

عیسی مسیح تو را می‌ شناسد. او تو را بی اندازه دوست دارد و می‌خواهد که تو او را بشناسی، با او رابطه داشته باشی و محبت بی دریغ او را شخصا تجربه کنی.

او مشتاقانه منتظر توست. تو تنها به اندازه یک دعا با او فاصله داری. دعا گفتگوی ساده با خداست. پس می‌توانی دعای زیر را بخوانی و به عیسی مسیح نزدیک شوی:

"ای عیسی مسیح، سپاسگزارم که بی‌نهایت من را محبت نمودی. ممنونم که برای من به این جهان آمدی و بخاطر گناهان من مُردی. اعتراف می‌کنم که تا به امروز خودم حاکم بر زندگی‌ام بوده‌ام و به تو بی‌اعتنایی کرده و نسبت به تو گناه کرده‌ام.

هم اکنون به تو اعتماد می‌كنم و تو را به زندگی خود دعوت می‌كنم. از اينكه گناهانم را بخشيدی سپاسگزارم. از تو خواهش می‌کنم از من آن شخصيتی را بسازی كه مورد نظر توست. ترا سپاس می‌گویم  که دعای من را شنيدی و اجابت کردی و وارد قلب و زندگی من شدی. آمين

آيا اين دعا حالت قلبی شما را بيان می‌كند؟ در صورت پاسخ مثبت، عيسی مسيح طبق وعده‌اش وارد زندگی شما می‌شود.  آیا این دعا را کردید؟