30 günlük adımlar

9 Gün: Yardımcı

Mesih İsa'ya olan inancımı nasıl yaşamalıyım?


Eğer buradan gidersem [Cennet'e] O'nu size göndereceğim.

Yuhanna 16:7'de İsa'nın vaadi

Bazıları Rabbe iman ettikten sonra hayatımıza kendi başımıza devam edebiliriz şeklinde yanlış bir düşünceye sahiptir. Bazen yeteneklerimin yeterli olduğunu düşünüp ben de bu tuzağa düşüyorum. Kendi kişisel yeteneklerinizi düşünün. Harika sözel, analitik veya atletik yetenekleriniz olabilir. Ama dikkatli olun, bu güçlü yanlar Tanrı'nin sizin için hazırladığı sizin için olan en iyi şeylere ulaşmanıza engel teşkil edebilir.

Tanrı'nın amacı kendi kendimize yeten bir yaşam sürmemiz değil, aksine O'na daha yakın, bağlı, itaatkar ve mütevazı bir yaşam sürmemizdir. O'nun sizden gerçekleştirilmesi imkansız olan bir yaşam sürmenizi istememiş olmasına şaşırtmayın, bunun aksine, O, kendi varlığını, Kutsal Ruh ile bize göndererek teslimiyete dayalı bir hayata sahip olmamızı mümkün kılmıştır.

İsa'nın Kutsal Ruhu nasıl tanımladığını Yuhanna'nın 14. bölümünde: 16, 17 ve 26.ayetlerde bulacaksınız. Orada O'nun ömür boyu hayat danışmanınız, yardımcınız, yoldaşınız, öğretmeniniz ve arkadaşınız olduğunu göreceksiniz.

Kutsal Ruh'un büyük bir tantana veya göz kamaştırıcı parlak bir ışık ile geleceğini beklemeyin. O, sessizce ve rahatsızlık vermeden içimizde çalışır. Bizi kendine değil, sürekli İsa'ya yönlendirir. O'nun varlığına duyarlı olduğumuz zamanlarda kulağımıza fısıldar ve kalbimizi uyandırır. Bizimle sonuna kadar kalmaya kendisini adamıştır.

10 Gün: Düşüncelerimizin Yenilenmesi


Kutsal Ruhun yaşamınızda çalışmaya başladığını ne zaman hissettiniz? Bu sizin için nasıl bir deneyimdi?