EFENDİMİZ İSA MESİH TEK HAKİKAT

İsa Mesih’in insanlık tarihi üzerindeki etkisi tartışılmaz bir olgudur. Dünyanın büyük çoğunluğu Mesih İsa’ya inandığını söyler. Bir çok din ve inançta ismi çok önemli bir yer edinmiştir. Ancak Mesih’in gerçek kimliği konusunda hala fikir ayrılığı sürüyor. Kimisi İsa’ya peygamber, kimisi büyük alim, kimisi şarlatan, kimisiyse Rab der. Doğrusu nedir? Gerçeği ancak İsa Mesih’i doğrudan anlatan kaynaktan yani İncil’den kesin olarak öğrenebiliriz.

Yaratılışın başlangıcından itibaren Yüce Tanrı insanoğluna olan lütfunu ve sevgisini birçok yoldan gösterdi.Yüce yaratıcı birçok peygamber aracılığıyla insanlara doğru yolu gösterdi. Ancak insanoğlu çoğu kez peygamnberlerin çağrısını reddetti hatta putlara tapındılar.

YÜCE ve KUTSAL TANRIMIZ LÜTUF DOLUDUR.

Yüce ve kutsal olan Tanrımız Lütfunu isa mesih aracılığıyla bizlere sunmuştur. Böylece Bütün insanlara kurtuluş yolu isa mesih sayesinde açılmış. Çünkü isa mesih yani Tanrı’nın kelamı bütün uluslara sonsuz kurtuluşu getirmiştir. Adem ve Havva’dan beri gelen günahın ücreti ölümdür. Bu günahın ortadan kaldırılması için kurbanlık sunulan hayvan kanı maalesef bizi aklamaz. Bu yüzden kutsal,kusursuz olan isa mesih çarmıhta hepimizin kurtuluşu için ve bize olan karşılıksız sevgisini göstermek için canını feda etmiştir.

“Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.” iNCİL YUHANNA‬ ‭15:13‬

İSA MESİH insanın günahını ortadan kaldırmak için ALLAH'ın sağladığı TEK ÇAREDİR. Ancak Efendimiz İSA MESİH ile YÜCE ALLAH'ın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.

“Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.” İNCİL TİTUS‬ ‭2:11-12‬‭‬

İSA MESİH TEK HAKİKAT.

“Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani kilise nin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdiyse Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı.” ‭‭İNCİL KOLOSELİLER‬ ‭1:15-22‬‭‬‬‬

Eğer kurtarıcınız olarak Mesih'i kabul etmek ve günahlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, şöyle bir dua ederek O’ndan Kurtarıcınız ve Rabbiniz olmasını isteyebilirsiniz:

Sevgili İsa Mesih, Kalbimin gözlerini aç ki hakikat’ı öğreneyim.Seni bugün Rabbim olarak kabul ediyorum. Benim günahlarım için çarmıhta öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine inanıyorum. Seni kurtarıcım olarak kalbime davet ediyorum. Gel kalbimde yaşa ve hayatımın merkezi ol. Bütün günahlarımı affet. Bana sonsuz yaşam ver. Amin!

Bu dua’yı ettiniz mi ?