30 günlük adımlar

13 Gün: Eski Alışkanlıkların Üstesinden Gelmek

Zor zamanlarda ve denenmelerde ne yapmalıyım?


Eski benliğinizi ve onun kötü alışkanlıklarını üzerinizden çıkarıp attın ve yeni benliğinizi giyinin.

Koloseliler 3:9-10

Mesih'i izleyen biri olmanız sizi güçlüklerden muaf kılar mı? Hayır. Ruhta yeni bir doğuş yaşadığınızda mucizevi bir şekilde sorunsuz cam bir fanus içerisine koyulmuyorsunuz. Aksine, sürekli sizi test eden veya yıldıran zorluklarla savaş halinde oluyorsunuz.

Rabde yaşadığımız değişim sayesinde yeni bir kimliğe bürünmüş olsak da, "eski doğamız" bize önceki yaşayışımızdan kalma kötü bir mirası bırakmıştır. Geçmişten kalan bu miras Mesih merkezli hayatın önüne engeller kurarak etrafta dolanır durur. Uzun yıllarca taşıdığımız fikir ve davranışları birdenbire kesmek o kadar da kolay değildir.

Ama size iyi haberlerim var! Mesih İsa çarmıha gerildiğinde eski doğamızı da mezara götürdü. Ulaştığımız yeni doğamız tamamen eskisinin yerini almak için bize verilmiştir. Bizim yapmamız gereken ise gayretli bir şekilde yeni doğamızı yaşayabilmek olmalıdır. Elçi Pavlus, "Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın." (Romalılar 6:11) der. Başka bir deyişle, Mesih'in sizin adına yaptığını hayata geçirin.

Galatyalılar 5:16-17, bizleri Rabdeki yeni yaradılışımıza uygun olarak yaşamak için yüreklendirir. "Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz''. Bu artık içinizde yaşayan Kutsal Ruh'un düşüncelerinize şekil vermesi, adımlarınızı yönlendirmesi, tepkilerinizi kontrol etmesi ve yoldan çıkmanızı önlemesi anlamına gelir. Eski doğamız bizi etkileyen bir gerçektir ama Tanrı zafere ulaşmanızı mümkün kılar ve gereken gücü size verir.

14 Gün: Şeytan'a Karşı Koymak

14 Gün: Şeytan'a Karşı Koymak


Kutsal Ruhun size nasıl yardım etmesine ihtiyaç duymaktasınız? Eski doğanızdan kaynaklanan zorluklarınızı aşmanızda size yardım etmek isteyecek biri ile bu konuyu konuşabilirsiniz.