30 günlük adımlar

20 Gün: Övgüler Sunmak

Mesih İsa'yı övmek ve ibadet etmek neden benim için bu kadar önemli?


Rab'be övgüler sun, ey gönlüm! O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

Mezmurlar 103:1

İnananların Mesih İsa'yı yüceltmesi ve O'na ilahiler söylemesi evrenin sahibi Tanrı'nın insanların ibadetine muhtaç olmasından mıdır? Tam tersine durum boyle değildir. Tanrı ibadetlerimizden memnunluk duyar ama bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Aslında Rabbi yüceltmek ve O'na ibadet etmek kendi düşüncelerimize odaklanmaktan bizi kurtarıp Kurtarıcımıza ve aynı zamanda dostumuz olan Rab'bimize yöneltmemizi sağlar.

O'nun iyiliğini, O'nun bize olan şaşırtıcı sevgisini, O'nun kendini bizim için feda edip ölüme gitmesini ve O'nun hayatlarımızdaki muhteşem gücünü düşününce, yüreğimizden gelen tek doğal tepki O'nu yüceltmek ve ilahilerle övmektir. O'na olan şükran duygumuz içimizi doldurur.

Davut, İsrail'in en büyük kralı ibadetine sadık bir kraldı. Mezmurlar (Zebur) onun Rabbe olan şükranları ve sevgisi ile dolup taşmaktadır.

  • Rab'be şükredin, O iyidir! Merhameti sonsuzdur (Mezmur 107:1).
  • Rab büyüktür ve yalnız o övülmeye değer (Mezmur 48:1)
  • RAB yaşıyor! Kayam’a övgüler olsun! Yücelsin kurtarıcım Tanrı!( Mezmur 18:46).

Günlük aktivitelerinize başlarken Tanrı'yı böyle yüce bir Tanrı olduğu için övün. O'na O'nu sevdiğinizi söyleyin. Bazı günler ona şükran dolu hissetmeyebilirsiniz, fakat gün boyunca O'na övgüler yükseltmeye devam ettikçe O'nun size verdiği esenliği daha çok hissedecek ve hayatınızda olan biteni O'nun açısından görmeye başlayacaksınız. Günlük hayatınız tamamen yeni bir anlam kazanacak.

21 Gün: Dua


Güneşin doğumundan batışına kadar, Rabbin ismi yücelsin! Bugün, tüm gün boyunca Rabbi ne şekilde yüceltebilirsiniz?