30 günlük adımlar

23 Gün: Gelecek için Tanrı'ya Güvenmek

Geleceğim O'nun ellerinde güvende mi?


Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im.

Vahiy 21:6

Wendy ve ben bir aile başlatmaya karar verirken, çocuklarımızın ne çeşit bir dünya ile karşılaşacakları konusunda uzunca konuştuk. Hala belirsizlikler içindeyken ve birçok soruya cevap ararken emin olduğumuz tekşey; geleceğimizin Tanrı'nın ellerinde güvende olduğu ve ne olursa olsun O'na güvenebileceğimizdi.

Tarihi bakış açısı Tanrı'ya güvenmek için önemli bir zemin oluşturur. Kutsal Kitap, tarihin; bir başlangıcı ve bir sonu olduğunu söyler. Bazı dinlerin iddia ettiği gibi daire şeklinde değildir. Doğrusaldır ve üç ana belirtici ile tanımlıdır:

  • Yaratılış. Kutsal Kitabın açılış cümlesi, "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı" (Yaradılış 1:1). İsa başlangıştan beri mevcuttu: "O, başlangıçta Tanri ile birlikteydi" (Yuhanna 1:2).
  • Kefaret ve İyileşme. Bizim Tanrı ile olan ilişkimizin iyileşmesi için Mesih İsa'nın doğumu, ölümü ve dirilişi bizzat Tanrı tarafından planlanmıştır. Bu, tüm zamanların en önemli tarihi noktası oldu.
  • Sonun Gelişi. İncil'de ''Son Bir Araya Geliş" şöyle tanımlanır; Tanrı "Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek." (Efesliler 1:10)

Artık Tanrı'nın amacının tamamlanmaya başladığı dönemlere doğru yaklaşmaktayız. Herkes (siz de dahil!) ve her olay gerek doğum, ölüm, bilimsel bir keşif veya korkunç bir fırtına her bir olay belli bir amaç için gerçekleşiyor. Artık pasif olmanın zamanı değil aksine dikkatli, gayretli ve Tanrı'ya tamamen güven içinde olmanın zamanı. Çünkü O, zaferle biten son bölümü yazandır. (Bakınız Matta 24:42).

24 Gün: Edebi Perspektif


En büyük kaygı duyduğunuz şey geleceğiniz mi? Bugün bu kaygıyı Tanrı'ya bırakabilir misiniz?