30 günlük adımlar

28 Gün: Çarmıha Yakın

Neden Çarmıh benim için bu kadar önemli?


Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.

Romalılar 6:8

Çalışmamız sona ermek üzereyken sizi Çarmıh'a yakın yaşamaya teşvik etmek istiyorum. Çarmıha yakın yaşamak; çarmıhın, Mesih'in öldüğü ve aynı zamanda neredeyse herkesin İsa'yı terk etmiş olduğu bir yer olması sebebiyle tuhaf gözükebilir. Fakat Çarmıh'a ne kadar yakın olursak, zafere de o kadar yakın oluruz. (1. Korintliler 15:54)

Çarmıhta:

  • Mesih İsa, biz affedilelim diye bizim günahlarımızın cezasını üslendi. (Yeşaya 53:4-5)
  • Mesih İsa, biz şifa bulalım diye eziyet çekti. (Yeşaya 53:4-5)
  • İsa biz yeni bir hayata kavuşabilelim diye öldü. (İbraniler 2:9, Romalılar 6:4).
  • O'nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. (2. Korintliler 8:9).
  • Baba'mızdan kabul görelim diye İsa reddedilmeyi seçti. (Efesliler 1:5-6).
  • Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı. (Galatyalılar 3:13-14).

Bu güçlü değişim ve dönüşümleri ve bunları hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünmek üzere şimdi bir ara verin. Belki; lanetlenmiş olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Siz kurtuluş bulasınız diye Mesih çarmıhta sizin için bizzat bu laneti üstlendi. Belki dışlanmışlık duygusu ile başa çıkmaya çalışıyorsunuz? Yapmış olduğunuz ve ileride yapacağınız tüm hatalar için Çarmıha her geldiğinizde Mesih'in sizi kabul edip affettiğini göreceksiniz.

Elçi Pavlus "Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeye asla övünmem'' (Galatyalılar 6:14) derken Çarmıh'ın gücünün büyüklüğünü vurguluyordu. Çarmıh'ta çok ağır ve taşınması imkansız yüklerden kurtuldunuz. Çarmıh'a yakın olun. Bu özgürlüğe açılan kapıdır.

29 Gün: Sonraki Adımlar


Çarmıhta şifa, sevgi, bağışlanma, teselli ve daha birçok güzellikler buluruz. Sizin deneyiminiz de böyle mi? Çarmıha yaklaşınca ne buluyorsunuz, deneyiminizi biri ile paylaşınız.