30 günlük adımlar

30 Gün: Işığı Taşıyanlar

En etkin şekilde diğerlerine nasıl yardım edebilirim?


Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler.

Matta 5:16

"Hoşçakalın" demeye hazırlanırken, hayatınız için sağlam bir ruhani temel inşa ettiğiniz için size derinden minnettarım. Mesih'e geldiğinizde, karanlığın elinden kurtuldunuz ve Mesih'in ışığıyla doldunuz. Elçi Petrus bunu şöyle anlatır: "(O) sizi karanlıktan şaşılası aydınlığına çağırdı." der. (1. Petrus 2:9)

Şimdi almış olduğunuz bu ışığı başkalarının hayatlarına da taşımanız için sizi teşvik etmek istiyorum. Mesih İsa ahlaki bir günahın karanlığına kapılmış bir kadına verdiği vaatte şöyle der: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur." (Yuhanna 8:12)

İncil'in içeriğinde, ışık daima merkezi bir yere sahip olmuş ve güçlü bir metafordur. Daima karanlığın zıttı olarak vurgulanmıştır. Aslında ışık karanlıktan daha baskındır. Tek bir mumun bile hiç ışığın olmadığı kapkaranlık bir odayı nasıl aydınlattığını fark etmiş olmalısınız. Tamamlamış olduğunuz bu kurs gibi çalışmalar da, karanlık ve günahla dolu bu dünyada karanlığa meydan okuyan bir ışıktır.

Aile üyeleriniz, dostlarınız, okul arkadaşlarınız veya mesai arkadaşlarınız üzerinde yapabileceğiniz etkiyi asla hafife almayın. Ve unutmayınız ki bu ışık, sizin ışığınız değil sizin üzerinizden ışıldayan Mesih'in ışığıdır.

Konuyu İsa'nın takipçilerine söylediği bir söz ile kapatıyorum: "Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler” (Matta 5:16).

Size müteşekkirim ve Rab sizinle tanışma olanağı verdiği için onur duyuyorum.

Tanrı sizi korusun ve daima yanınızda olsun.

John Beckett


İçinde olduğunuz bu yaşamda Tanr'nın ışığını çevrenize nasıl yansıtabilirsiniz? Bu konuda biri ile birlikte birbirinizi teşvik etmeniz bu ışığı birlikte yansıtabilmenizde size yardımcı olabilir.