30 günlük adımlar

5 Gün: Tanrı Sevgidir

Tanrı'nın sevgisinden nasıl emin olabilirim?


Ve bilgiyi aşan Mesih'in bu sevgisini bilesiniz; öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolasınız.

Efesliler 3:19

Müjdenin mesajını milyarlarca insana ileten Billy Graham şöyle der: ''Kutsal Kitap'ı okudukça, sevginin Tanrı'nın en büyük karakter özelliği olduğunu görüyorum.''

Benim de, sizin gibi, kendimi Tanrı'nın sevgisinden uzak hissettiğim zamanlar oldu. Belki de sevgisiz bir aile ortamında aile fertlerinden neredeyse hiç sevgi ve şefkat görmeden büyüdünüz. Sevdiğiniz kişileri hastalıklar, kazalar veya belki de bir savaşta kaybettiniz. Yoksulluk ve kıtlık belki de güncel hayatınızın bir parçasıyldı. Belki hala acı hayatınızda sürekli yanınızda. Peki o zaman nerede bu Tanrı'nın sevgisi?

Tanrı'nın yüreğinin evlatlarının karşılaştığı acılar, adaletsizlik ve ağır yükler karşısında bizim tahmin edebileceğimizden çok daha fazla sızladığına inanıyorum. Günah dünyaya girdiğinde hayatlarımızı her gün etkileyen sonuçlarını da beraberinde getirdi.

Tanrı'nın her birimize olan sevgisinin en büyük kanıtı; O'nun, bizi kendisine geri getirmek yani günahın korkunç etkilerinden bizi "kurtarmak" için bizzat kendi oğlu, İsa Mesih'i, göndermesidir. İncil'deki Yuhanna bölümünde bu şöyle açıklanır: "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi.Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun" (Yuhanna 3:16).

Hayatınızda Tanrı'yı izlemeye karar verdiğinizde, Göksel Baba'nızın sevgisiyle yüzyüze gelirsiniz. Böyle bir yolculuğa devam ederken O'na daha da yaklaşın ve O'ndaki derinlikleri öğrenin. Tanrı sizi seviyor!

6 Gün: Tanrı'ya Yanıt Vermek


Hayatınızda hala Tanrı'nın size olan sevgisini anlamanızı zorlaştıran bir şey var mı? Tanrı gerçekten sizi seviyor mu? Eğer bunu anlamakta zorluk çekiyorsanız, bu konuda biri ile konuşun ve dua isteyin.