İSA Mesih e bak

İlk Adım: Emin Olun

Eğer Mesih’i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, O’na iman etmişsiniz demektir.


Eğer Mesih’i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, O’na iman etmişsiniz demektir. İncil der ki “İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” (Romalılar 10:9). Mesih günahlarımız için ölmek üzere geldi, öyle ki, “Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi,” (1 Yuhanna 1:12).