30 günlük adımlar

18 Gün: O'nunla Çalışanlar

Tanrı benden ne yapmamı istiyor?


… çalışanlar (bizler) O'nunla birlikteyiz.

2. Korintliler 6:1

Tanrı'yı yaşayan, canlı, aktif ve bizim hayatlarımızla yakından ilgilenen bir Tanrı olarak hayal edebiliyor musunuz? Dikkat çeken bir şekilde görülür ki; Hıristiyanlık dışındaki dinlerde "tanrılar" pasif, soyut veya sadece tarihi figürlerdir.

Mesih İsa şöyle der: "Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum." (Yuhanna 5:17). Tanrı evreni sadece ilahi bir enerji patlaması ile yaratıp sonra kenara çekilip kendi kendine işlemeye bırakmadı. Aksine, O, bizimle, etrafımızdakiler ile, içinde olduğumuz her durum ve koşul ile çok yakından ilgilenir.

Eğer Tanrı'nın hayatımızda çalıştığını hala anlamış değilsek, O'nun bizde yapmaya çalıştığı şeyleri kendi gücümüzle yapmaya çalışmak gibi bir riski ile karşı karşıya kalırız. Bu iki yaklaşım birbirinden oldukça farklıdır.

Tanrı'nın işine katkıda bulunmak büyük bir ayrıcalıktır. O bizi yönlendirir ve O'na eşlik eden sizler de O'nu takip edersiniz. Her bir duyunuz O'nun yaptığı işlere karşı duyarlı hale gelir. Hiçbir şey rastgele değildir. Herşey daha büyük tasarımının bir parçasıdır. Örneğin:

  • Son zamanlarda sevdiği birini kaybeden bir komşunuzun kederli halini fark ettinizi ve Tanrı'nın verdiği huzur ve merhametle onu teselli etmeye çalıştığınızı düşünün.
  • Bazen bir uçuşunuzu kaçırırsınız ama sonradan fark edersiniz ki bu gecikmenin arkasında aslında Tanrı'nın sizin için olan iyi bir amacı vardır.

Şu anki yaşamınızı düşünün -- belki bir öğrencisiniz, belki bir kariyer veya bir aile hayatı başlatmak üzeresiniz . İş değiştirmeyi veya emekli olmayı planlıyor musunuz? Bulunduğunuz yerde tesadüf eseri olarak bulunmuyorsunuz. Dikkatinizi günlük yaşamın meşguliyetlerinden, Tanrı'ya yöneltin ve O'na şunu sorun: "Nerelerde çalışıyorsun ve ben senin işleyişine nasıl katılabilirim?"

19 Gün: Bir Araya Getirmek


Tanrı size hangi imkan kapılarını açtı bugün? O'nun yaptığı işlerde ona katılacak mısınız? Tanrı ile birlikte çalışmak için karşınıza imkanlar çıkmasını istiyor musunuz?