30 günlük adımlar

19 Gün: Bir Araya Getirmek

Tanrı benim kiminle bağlantı içinde olmamı sağladı ?


...bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.

İbraniler 10:25

Rabbe yakın bir yaşam sürerken aynı zamanda O'nu izleyen diğer inananlarla birlikte zaman geçirmeyi yaşamınızda bir öncelik haline getirin.

Rabbe inananların oluşturduğu gruplar veya "kiliseler" farklı şekillerde olabilir. Bazı bölgelerde inançlarını serbestçe yaşayamayanlar küçük gruplar halinde gizlice buluşur bazı yerlerde ise on binlerce inanandan oluşan "mega kiliselere" rastlayabilirsiniz. Sağlıklı, canlı ve stratejik kiliseler Tanrı'nın amacını hayatlarında merkez alıp günümüzde bu temeller üzerinde yaşamaya çalışır.

Elçilerin Işleri 2:42'de tanımlandığı şekliyle İncil'de bulunan öğretileri ve uygulamaları takip eden bir kilise arayınız. Orada bahsedilen bu kiliselerin hızla büyümesini ve çevrelerini şaşırtıcı şekilde etkileyebilmesini şu 4 unsur sağlamıştır:

  • Öğretiş onların "akılcı bir doktrinde'' köklenmelerini sağladı.
  • Paydaşlık, yakın dostluk, ibadet, karşılıklı teşvik ve yüreklilik.
  • Ekmeği birlikte şükrederek bölmek evlerde beraber yemek yemek anlamına geldi.
  • Dualar onların, bilgelik, izlenecek yol ve güç için ne kadar çok Tanrı'ya ihtiyaçları olduğunu yansıttı.

Mesihe inananlar ile vakit geçirmek ister misin? Tanrı'dan sizi doğru insanlarla karşılaştırması ve size inançlı, doğru insanlar göndermesini isteyebilirsiniz. Bu kişilerin sayısı önemli değildir ama doğru doktrine ve öğretilere sahip olmaları önemlidir.

Alışıla gelmişin dışındaki yaklaşımlara açık olun. Yıllardır ailecek bir çok farklı aileyle evlerde buluştuk. Yukarıda bahsedilen ilk kilise yaklaşımına benzer şekildeydi bu birlikte geçirdiğimiz zamanlar. Çocuklarımız da bu buluşma zamanlarımızı çok sevdi. Günümüzde dünyanın her yerinde, bir çok yeni kilise Rabbe yeni iman etmiş ve Rabde büyümekte olan imanlıları içine alabilecek şekilde yapılanıyor. Birisi mutlaka sizin için uygun olacaktır.

20 Gün: Övgüler Sunmak


Rabbe yakın olanlar da, uzak olanlar da sizin yaşamınızı izlemektedir. Sizin yaşamınıza baktıklarında ne görüyorlar? İsa Mesih'i nasıl yansıtıyorsunuz?